Monti Captcha Bot's Avatar

Monti Captcha Bot

Monti Captcha Bot ▹ Monti Bots Created By ☜MontiKasta™☞ ▹It is now easier to verify users entering the server

Prefix m!
Library discord.js
Servers ???

Monti Captcha Bot - English İnformation

Official bot of https://montibots.glitch.me/ You can make your server a more modern place with Monti bots.

It is now easier to verify users entering the server
Add the Monti Captcha Bot to your server and start using it now.
Sends an automatic verification code to the person entering the server
Manual verification is done on request Manual Verification Code : m!verify

Command List

Command Description Usage
help Main command of the bot. Allows you to check all available commands of the bot. m!help
settings Shows which settings of the bot are open on the server. m!settings
information Information About All Monti Bots and Monti Captcha m!information
difficulty You choose how hard the discarded code will be m!difficulty [options]
channel You determine the log channel of the information about the user who can or cannot verify. m!channel #channel
roleadd The user who can verify will give you the role you set. m!roleadd @role
roleremove Allows the user who can verify to take the role you have set. m!roleremove @role
verify When it is written to a channel, it sends the random verification code to the user and if the user writes correctly Account is verified (at least 1 of the systems must be open or the bot will not send a verification message). m!verify

Monti Captcha Bot - Türkçe Bilgi

Resmi MontiBots Botu https://montibots.glitch.me/ Sunucunu MontiBots ile daha modern yapabilirsin.

Artık sunucuya giren üyeleri doğrulamak daha kolay
Monti Captcha Bot u sunucuna ekle ve şimdi başla.
Sunucuya giren üyelere otomatik doğrulama mesajı atar
İsteğe göre manuel doğrulamada yapılır : m!doğrula

Command List

Komut Açıklama Kullanım
help Botun ana komutudur. Bütün komutları görmenize yarar. m!help
ayarlar Sunucuda açık olan bot ayarlarını gösterir. m!ayarlar
information Monti Bots ve Monti Captcha Bot hakkında bilgi verir. m!information
zorluk Üyelere atılıcak olan doğrulama kodlarının ne kadar zor olacağını seçmenize yarar. m!zorluk [ayar]
kanal Doğrulama yapabilen veya yapamayan kullanıcıyla ilgili bilginlerin atılıcak log kanalını belirlemeye yarar. m!kanal #kanal
rolver Doğrulama yapabilen kullanıcıya belirlediğiniz rolu vermeye yarar. m!rolver @rol
rolal Doğrulama yapabilen kullanıcının belirlediğiniz rolu almasını sağlar. m!rolal @rol
doğrula Bir kanala yazıldığında kullanıcının özeline rastgele doğrulama kodunu gönderir ve kullanıcı doğru yazarsa hesabı doğrulanır (Sistemlerden en az 1 tanesinin açık olması gerekir yoksa bot doğrulama mesajı atmaz). m!doğrula