אווטאר של ServerStats

ServerStats

Shows off your member, channel, role, emoji, boost, and goal count in your server through the use of channels (also fully customizable).

s/ or @mention קידומת
Eris ספריה
1,660,000 שרתים
1,024 Shards
ZixeSea#1234 בעלים