אווטאר של Birthday Bot

Birthday Bot

Keep track of member birthdays in your Discord!

bd! קידומת
discord.js ספריה
17,280 שרתים
17 Shards
bd!privacy מדיניות פרטיות
Jack Glenn#0806 בעלים